DKK8 Generalforsamling

DKK8 afholder generalforsamling i Hønsehuset onsdag d. 26. september kl. 19. 

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før.