RETUR TIL www.dkk8.dkDKKs kredse og lokalafdelinger

xxxxx

Kredse

Alle DKKs medlemmer hører til i den kreds, hvor de har bopæl. Kredsene ledes af en kredsbestyrelse, der står for de lokale DKK aktiviteter som f.eks. træning, afholdelse af skuer, konkurrencer og udstillinger mm. Kredsbestyrelsen vælges på den årlige kredsgeneralforsamling, hvortil alle DKK medlemmer i kredsen har adgang og stemmeret.

DKK har p.t. 12 kredse

Lokalafdelinger
I nogle kredse er der dannet såkaldte lokalafdelinger omkring de enkelte træningspladser. Hvis man vil gå til træning, kan man både henvende sig til kredsen, som typisk har flere træningspladser, eller til en lokalafdeling.

Find kredse og lokalafdelinger ved at benytte kortet til højre på siden

Kreds- og specialklubhåndbogen
For at lette arbejdet for DKKs frivillige i kredse og lokalafdelinger er der udarbejdet en såkaldt kredshåndbog, hvor man kan finde svar på snart sagt alle spørgsmål om det lokale DKK arbejde. Du kan finde håndbogen på DKK's hjemmeside.

DKK Kreds 4

Gå til kredsens website her

Formand
Anne Birgitte Schilling
Gl. Spandetvej 6
6760 Ribe
formand@dkk-kreds4.dk
Postnr. 6000-6792
Tlf. 29 43 86 76, træffes bedst efter kl. 16


Lokalafdeling Esbjerg

under kreds 4

Gå til website her

Formand Michael H. Jensen
post@dkkesbjerg.dk
Postnr. 6700-6715


Lokalafdeling Augustenborg

under kreds 4

Gå til website her

Formand Erhard Jørgensen
erhard@pc.dk
Tlf. 74471002/20701259
Postnr. 6440


Find DKK kreds

Indtast postnummer eller klik på kortet