Nyheder fra kredsen


DAL - agility bane 3

Vi løber 3. DAL bane mandag den 14. september!
Vi starter med at sætte op kl. 19, når begynderholdet er færdig. Hvis I kommer før kl. 19, så lad hundene blive i bilerne, indtil begynderholdet er færdige med at træne.
Vi aftaler på mandagsholdet, om vi skal lave en ekstra træningsgang, eller om deltagerne har mulighed for at komme en torsdag i stedet.