Nyheder fra kredsen


Hermed følger referatet fra den ordinære generalforsamling 2019.