Regler for brug af Hønsehuset

Hallen må bruges til forskellige former for hundetræning, som f.eks. lydighed, rally-lydighed, ringtræning samt agility. 

Af hygiejniske grunde må der ikke trænes apportering af vildt – men gerne af dummies.

Hallen må benyttes i tidsrummet kl. 6.00 - 23.00. 

Den kan dog være lukket for selvtræning p.g.a. holdtræning, kurser, stævner, skue eller rengøring. Se kalender her på hjemmesiden.

Det er hallens brugeres ansvar at sørge for, at hallen holdes ren og ryddelig og at kontakte den ansvarlige for hallen ved mangler. Så husk at rydde op efter jer og tage affaldet med hjem.

Madefterladenskaber/efterladte godbidder er MEGET uønskede i hallen!

Klipning og børstning af hunde er strengt forbudt i hallen.

Gør rent med et desinfektionsmiddel, hvis der sker uheld i hallen. Husk at samle op efter hunden udendørs.

Af hensyn til gulvtæppet i hallen, skal der anvendes skiftesko, og hunde skal have tørre og rene poter. 


Skader på hal eller rekvisitter skal straks meldes til Sten-Erik Rasmussen.

Rygning forbudt både i hallen og i de tilstødende lokaler.

Ingen adgang for hunde, som i henhold til hundeloven er forbudt i Danmark. Dog må hunde på forbudslisten, som er født før d. 17. marts 2010 godt komme i hallen, hvis de føres i snor og bærer mundkurv. 

Ingen adgang for hunde med smitsom sygdom som f.eks. kennelhoste eller diarré.

Hunden skal være vaccineret og have en udvidet forsikring som ved al anden deltagelse i DKK’s arrangementer.

Hunden skal føres i line til og fra træningsområdet. 

Hunden skal være luftet før træning.

Der skal udvises hensyn til andre ekvipager.

Hvis hunde der ikke er i træning, forstyrre med gøen eller pipen, henstilles der til at hunde bliver i bilen.

Løbetidstæver er velkomne i hallen, når der udvises det fornødne hensyn. Under hele opholdet i hallen skal de have løbetidsbukser.

Parkering - se tegning af området nedenfor. Tilføjelse: Af hensyn til vores egne biler, må der ikke parkeres ud for gavlen. Da de store køretøjer skal kunne forbi uden at skulle bekymre sig om at ramme evt. holdende biler.Det er STRENGT FORBUDT at færdes på indkørslen til Hovedgårdsvejen 3. Det gælder både på gåben med hund og i bil. 

Overnatning forbudt.
Al træning forgår for egen regning og risiko.


Tillæg til regler for brug af Hønsehuset:

Kun førere, der har deltaget på mindst et begynderhold i agility, må benytte agilityforhindringerne på egen hånd(selvtræne).


Agilityforhindringerne SKAL LØFTES når de flyttes – de må under ingen omstændigheder slæbes hen over gulvet.

Efter brug skal der ryddes op, så der er plads til andre i hallen. Forhindringerne stilles i den fjerneste ende af Hønsehuset. Forhindringerne og evt. bannere sættes på en måde, så andre hunde ikke fristes til at løbe op på dem.

Branddøren i gavlen må ikke spærres.

Vi vil gerne opfordre alle der benytter hallen til at skrive sig ind i kalenderen, som ligger ved indgangen til hallen, så vi kan se, hvornår hallen bliver brugt til hold/selvtræning.

www.dkk8.dk