Booking af hal samt priser

Hallen kan i et vist omfang bookes til privattræning eller andre hundearrangementer på timebasis. Dvs. hallen delvis eller helt lukkes for selvtræning.

Pris: 300 kr. pr. time.

Ved samlet booking af mindst 10 timer er prisen 225
 kr. pr. time.

Ved bookning af hallen for en hel dag er prisen 2250 kr. og for 2 sammenhængende dage 3800 kr.

Ved større arrangementer skal der betales et depositum på 600 kr., som refunderes, når hallen er ”afleveret” i ryddet og rengjort stand.

Betaling skal ske forud og indsættes i banken: reg 6060 konto 00047 108 67.

Brug af kredsens rekvisitter er forbudt, med mindre andet på forhånd er aftalt med DKK8.

Ved booking til kreds 8´s træning samt øvrige arrangementer arrangeret af kreds 8:


Gældende for LP, AG, ringtræning samt rally: For kursister uden årskort skal der lægges 40 kr. pr. træningsgang oven i den alm. takst, som tilfalder hallen. 

Ved stævner er prisen 40 kr. ekstra pr. hund pr. stævne for ikke-medlemmer af Hønsehuset, som tilfalder hallen.

Ved kursuser samt øvrige arrangementer er prisen for ikke-medlemmer af Hønsehuset kursister/deltagere uden årskort 60 kr. ekstra pr dag, som tilfalder hallen.


Sæsonen deles i 2 perioder:
  • 1/1 - 31/5 med deadline for indsendelse af ønskede træningstider 1/11
  • 1/8 - 31/12 med deadline for indsendelse af ønskede træningstider 1/6

Ønskerne indsendes samlet fra de enkelte afdelinger til Ida på
idaandersen@hotmail.dk. Ved sammenfald må de enkelte afdelinger finde ud af fordelingen i samarbejde.

Når fordelingen af træningstider for de forskellige aktiviteter (altså af dem som har overholdt deadline for de enkelte perioder) er faldet på plads, kan hallen igen bookes, hvor der er ledigt.

Af hensyn til tidsforbrug i forbindelse med opsætning/oprydning vil det være en fordel hvis især agility og rally har flere hold efter hinanden.


Rengøring:


Det er lejers (gælder også for DKK8 instruktører, der underviser, samt for det arrangerende udvalg af fx stævne/skue/kursus, som benytter hallen ) ansvar at hallen afleveres i ordentlig stand, og mangler ved lejestart bedes meldt straks til den hal-ansvarlige.

Efter længerevarende arrangementer leveres hallen støvsuget, indgangsrummet fejet og WC rengjort, og det er lejers ansvar at få det gjort.

Ved manglende rengøring kan opkræves et ekstra gebyr på 600 kr.

Det er lejers opgave at oplyse deltagere om regler for brug af hallen. Regler for brug af Hønsehuset.

Ovennævnte priser er gældende pr. 1. oktober 2022