Agility

Agility begyndte som en opvisning på en hundeudstilling i London i 1978.

Fra at være opvisning udviklede agility sig hurtigt til at være en konkurrencesport, som vi ser den i dag.


Udstillingen var den legendariske Crofts Internationale udstilling i London. Arrangørerne ønskede et pause-indslag, der var morsomt og underholdende, måske noget der lignede ridebanespringning. Udgangspunktet var springforhindringer for heste, men man fandt ud af, at det var bedre også at inddrage andre forhindringer, f.eks. balanceforhindringer og tunneler, der kun egnede sig for hunde. Manden, der dengang udformede forhindringerne, hedder Peter Meanwell. Det gjorde han så godt, at forhindringerne stort set er de samme i dag.

Fra at være opvisning udviklede agility sig hurtigt til at blive en konkurrencesport, som vi ser det i dag. I 1988 blev agility indført som konkurrencesport i DKK. Her har den hurtigt udviklet sig til at blive en attraktiv sport for hunde og mennesker. I dag løbes der agility på mange niveauer og med mange forskellige hunderacer.

Aktiviteten.

Agility går ud på, at hunden skal igennem en bane med forskellige forhindringern på kortest mulig tid uden at begå fejl. Den skal blandt andet:

  • springe over forhindringer
  • krybe gennem tunneler
  • balancere (balance, vippe)
  • springe gennem bildæk
  • løbe slalom
  • klatre over "A"

DKK har standardiseret forhindringerne og opstillet regler for hvordan agilitykonkurrencer skal afholdes.


Agility er tilrettelagt sådan at de forskellige øvelser skal være naturlige at udføre for hunden. Hunde, der løber frit i skov og på mark, springer, balancerer og kryber. Hunden har fra naturens side en god kropskontrol og agility giver hunden en god mulighed for at bruge kroppen og udvikle sin kropsbeherskelse på en morsom måde. Samtid stilles der også krav til hundenes psyke.


Agility er en sjov og udfordrende måde at være sammen med sin hund på. Samarbejde og arbjedsfordeling er vigtige elementer i agility. Hundeføreren dirigerer sin hund og hunden løber. Der skal være tæt kontakt. Hunden stoler på at føreren viser vejen og føreren må stole på, at hunden nok skal klare forhindringerne. For at komme godt i gang med agility, anbefales det at hund og fører har gennemgået et lydighedskursus.
Man kan træne agility både på motionsplan og konkurrenceplan. Kontakten til hunden og glæden ved at kunne samarbejde om nogle opgaver er vigtig både for motionisten og konkurrencedeltageren.