Regler for brug af hønsehuset/priser på årskort.

Hallen må kun benytte til selvtræning af folk med årskort.

Årskortet er personligt og gælder for 1 person. Indmeldelse kan ske på følgende tidspunkter af året: 1/10, 1/1, 1/4 og koster (pris gældende pr. 1. oktober 2018) 1100 kr. og gælder fra  1/10, og 12 måneder frem eller fra 1/1 eller 1/4 og året ud.

Der refunderes ikke penge ved udmeldelse i løbet af årskort-perioden jfr. købeloven.

Alle medlemmer af DKK kan købe et årskort.

DKK-medlemmer med årskort skal ikke betale merpris for halleje i forbindelse med træning arrangeret af DKK8.

Tillæg til årskort:

Børn til og med det 16 år kan købe et junior årskort, hvis en voksen fra samme husstand har et alm. årskort, for 240 kr. pr. år.

Barnet kan så deltage på holdtræning eller til konkurrence uden merpris for hallejen og selvtræne i følge en voksen med årskort.

Husstandsmedlemskab kan købes til selvtræning af ægtefæller/sambo/hjemmeboende børn over 16 år, hvis der allerede er et medlem af husstanden som har et alm. årskort. Pris: 550 kr. pr. år. Og ingen merpris for halleje ved holdtræning/konkurrence i hallen.

Gæster "ovrefra" kan kan for 60 kr. pr. dag gæste-selvtræne i Hønsehuset sammen med et medlem af Hønsehuset. Besked skal blot gives til Ditte Wolsted - ditteogchristian@mail.dk inden træning. 

Hallen må bruges til forskellige former for hundetræning, som f.eks. lydighed, rally-lydighed, ringtræning samt agility. Der må kun trænes bidearbejde, når der rådes over hele hallen. Af hygiejniske grunde må der ikke trænes apportering af vildt – men gerne af dummies.

Hallen må benyttes i tidsrummet kl. 6.00 - 23.00. Den kan dog være lukket for selvtræning p.g.a. holdtræning, kurser, stævner, skue eller rengøring. Se kalender her på hjemmesiden.

Der er hallens brugeres ansvar at sørge for, at hallen holdes ren og ryddelig og at kontakte den ansvarlige for hallen ved mangler. Så husk at rydde op efter jer og tage affaldet med hjem.

Madefterladenskaber/godbidder er MEGET uønskede i hallen!

Klipning og børstning af hunde er strengt forbudt på tæppet i hallen. Der henvises til den del af hallen uden gulvtæppe.

Gør rent med et desinfektionsmiddel, hvis der sker uheld i hallen. Husk at samle op efter hunden udendørs.

Af hensyn til gulvtæppet i hallen, skal der anvendes skiftesko, og hunde skal have tørre og rene poter. 

Skader på hal eller rekvisitter skal straks meldes til den hal-ansvarlige. 

Hallen er så lang, at der sagtens kan trænes f.eks. rally i den ene ende og lydighed i den anden ende på samme tid - hvis der blot tages lidt hensyn til hinanden!

Rygning forbudt både i hallen og i de tilstødende lokaler.

Ingen adgang for hunde, som i henhold til hundeloven er forbudt i Danmark. Dog må hunde på forbudslisten, som er født før d. 17. marts 2010 godt komme i hallen, hvis de føres i snor og bærer mundkurv. 

Ingen adgang for hunde med smitsom sygdom som f.eks. kennelhoste eller diarré.

Hunden skal være vaccineret og have en udvidet forsikring som ved al anden deltagelse i DKK’s arrangementer.

Hunden skal føres i line under træningen, med mindre den er under kontrol eller det kræves i øvelsen. Hunden SKAL føres i line udenfor. 

Hunden skal være luftet før træning.

Ingen gøende hunde på sidelinjen i hallen/opholdsrum. Vi henstiller til at man lader hunde, som ikke træner blive i bilen eller sætter dem i bur. Bur må sættes på arealet uden guldtæppe i hallen samt i opholdsrummet. Bur medbringer man selv til træning/stævner. 

Løbetidstæver er velkomne i hallen, når der udvises det fornødne hensyn. Under hele opholdet i hallen skal de have løbetidsbukser på af hensyn til gulvtæppet.

Parkering - se tegning af området nedenfor. Tilføjelse: Af hensyn til vores egne biler, må der ikke parkeres ud for gavlen. Da de store køretøjer skal kunne forbi uden at skulle bekymre sig om at ramme evt. holdende biler.

Det er STRENGT FORBUDT at færdes på indkørslen til Hovedgårdsvejen 3. Det gælder både på gåben med hund og i bil. 

Overnatning forbudt.

Overtrædelse af overnævnte kan medføre bortvisning.

Al træning forgår for egen regning og risiko.

Tillæg til regler for brug af Hønsehuset:

Kun førere og hunde, der har deltaget på mindst et begynderhold i agility, må benytte agilityforhindringerne på egen hånd(selvtræne).

Agilityforhindringerne
 SKAL LØFTES når de flyttes – de må under ingen omstændigheder slæbes henover gulvet.

Efter brug skal der ryddes op, så der er plads til andre i hallen. Forhindringerne stilles i den fjerneste ende af Hønsehuset. Forhindringerne og evt. bannere sættes på en måde, så andre hunde ikke fristes til at løbe op på dem.

Branddøren i gavlen må ikke spærres.

Vi vil gerne opfordre alle der benytter hallen til at skrive sig ind i kalenderen, som ligger ved indgangen til hallen, så vi kan se, hvornår hallen bliver brugt til selvtræning, så vi ikke udlejer den på de tidspunkter.
www.dkk8.dk